INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Victor Marynchak
Tytuł Cykl świąteczny B.-I. Antonycha w kontekście dialogu pomiędzy świadomością mitologiczno-ceremonialną a religijną
Słowa kluczowe Bohdan-Ihor Antonych, metaforyka bożonarodzeniowa, świadomość mitologiczno-ceremonialna i religijna (chrześcijańska)
Strony 311-325
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Artykuł dotyczy złożonej interakcji pomiędzy mitologiczno-ceremonialnej (archaicznej, pogańskiej) i religijnej (chrześcijańskiej) świadomości w Bożonarodzeniowym cyklu wiersz ukraińskiego poety, urodzonego w Polsce, Bohdana-Ihora Antonycha (5 października 1909‒6 lipca 1937) . Urodzony i wychowany w łemkowskiej Nowicy Antonych opuścił rodzinną wieś w 1928 roku, aby studiować na Uniwersytecie Lwowskim. Zmarł młodo, ale udało mu się stworzyć wiersze, które od wieków cieszą się uznaniem. Ukraińcy czczą go jako wybitną osobowość. Autor artykułu jest pionierem w dyskusji nad zjawiskiem przeplatających się wyobrażeń ludowo-religijnych u Antonycha jako reprezentacji lokalnego (etniczno-słowiańskiego) chrześcijańskiego światopoglądu i proponuje dogłębną analizę semantyczną kluczowych obrazów symbolicznych zaczerpniętych z cyklu Bożego Narodzenia.