INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Karol Chojnowski
Tytuł Wiara w utworach eschatologicznych C. S. Lewisa i Marka S. Huberatha
Słowa kluczowe C. S. Lewis, Marek S. Huberath, wiara, niebo, piekło, eschatologia, model naukowy
Strony 71-87
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie wybranych utworów C. S. Lewisa i Marka S. Huberatha, których fabuła osadzona jest w zaświatach i które poruszają kwestie wiary. Teza artykułu głosi, że w zaświatach wykreowanych przez obu pisarzy wiara odgrywa diametralnie odmienną rolę. Analiza utworów Lewisa pokazuje, że jego bohaterowie mogą negować nadprzyrodzoność, nawet znajdując się w świecie nadprzyrodzonym. Natomiast bohaterowie Huberatha zmuszeni są uznać realność zaświatów, w których się znaleźli. Interpretacją tej różnicy jest ostrożna sugestia, że u Lewisa zaświaty są narzędziem służącym do mówienia o życiu doczesnym, natomiast u Huberatha przypominają one modele naukowe, to znaczy są próbami zrozumienia zaświatów jako takich.