INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Jadwiga Węgrodzka
Tytuł Szkoła i edukacja w wybranych powieściach dla dzieci Davida Almonda
Słowa kluczowe David Almond, literatura dziecięca, szkoła, edukacja
Strony 497-512
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Artykuł analizuje motyw edukacji w czterech powieściach dla dzieci Dawida Almonda. Skrzydlak (1998), Powrót z bezkresu (1999), Dzikus (2008) i My Name Is Mina (2010) ukazują trzy główne przestrzenie edukacji: szkołę, rodzinę i relacje rówieśnicze. Wszystkie te przestrzenie są istotne, ale najważniejsze są relacje rówieśnicze, bo tu postaci dziecięce poszerzają swoją wizję świata o aspekty nadprzyrodzone, a nawet metafizyczne oraz pogłębiają rozumienie siebie i innych ludzi.