INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Agata Skurzewska
Tytuł Сборничокъ словъ и выраженій чисто-народныхъ, призначеный матеріаломъ до руского Словаря Ilki Magury – nieznane źródło XIX-wiecznej leksyki ukraińskiej (uwagi wstępne)
Słowa kluczowe XIX-wieczna leksykografia ukraińska, Ilko Magura, południowo-zachodnie dialekty języka ukraińskiego, Galicja
Strony 437-451
Pełny tekst
Tom 33

Streszczenie

Матеріялы до словаря Ilki Magury zostały opublikowane w czasopiśmie „Вечерницѣ” w 1862 r. W następnym roku w czasopiśmie „Галичанинъ: Литературный сборникъ” zamieszczono Сборничокъ словъ и выраженій чисто-народныхъ до руского Словаря – drugą część materiału zebranego przez Magurę w rejonie żółkiewskim. Większość leksyki przetłumaczono na język niemiecki, część objaśniona została przez leksykę ogólnoukraińską, sporadycznie znaleźć można odpowiednik polski bądź łaciński lub też połączenia wyrazowe z użyciem danego leksemu. Słownictwo, wykazujące wyraźne cechy dialektów południowo-zachodnich, reprezentuje różne dziedziny i sfery życia, ale ponieważ Magura pochodził z miasteczka Uhniw (w rejonie sokalskim), którego mieszkańcy zajmowali się przede wszystkim garbarstwem i szewstwem oraz sprzedażą swoich produktów w Galicji, to właśnie taka terminologia dominuje w słowniczku.