INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Małgorzata Garnek
Tytuł Językowo-kulturowy obraz nieba w języku polskim i angielskim (w kontekście dwu wersji tłumaczenia utworu Wisławy Szymborskiej „Niebo”)
Słowa kluczowe językowy obraz świata, przekład literacki, tekstowy obraz świata, Szymborska
Strony 31-51
Pełny tekst
Tom 34

Streszczenie

W tekście podjęto temat językowo-kulturowego obrazu świata w przekładzie na podstawie fragmentów wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Niebo” z tomu „Koniec i początek” oraz jego tłumaczeń na język angielski. Zauważono, że przekłady te znacząco się od siebie różnią, a ze względu na znaczną odrębność przekładów i aktywizowanie w nich odmiennych kontekstów/wizji świata, podjęto problem różnic między obrazami: nieba w języku polskim i angielskim, nieba w tekście wyjściowym oraz w jego przekładach na język angielski, a także znaleźć rozbieżności w poszczególnych tłumaczeniach wiersza Wisławy Szymborskiej. W tym celu zrekonstruowano obrazy nieba w językach polskim i angielskim, odtworzono obrazy w tekście wyjściowym oraz w jego przekładach, a także pokazano występujące między nimi różnice. W artykule wykorzystano spostrzeżenia Agnieszki Gicali dotyczące sposobów przekładania obrazów świata w tekstach artystycznych, zwłaszcza metaforę dwóch gór lodowych, która przedstawia przekład jako swoistą rekonstrukcję dwóch obrazów świata, wyrażonych w języku wyjściowym i docelowym.