INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Małgorzata Karwatowska • Ewa Głażewska
Tytuł Demaskowanie maski
Słowa kluczowe pandemia, maska, maska pandemiczna, twarz, funkcje maski
Strony 145-170
Pełny tekst
Tom 34

Streszczenie

Niemal eksplozja – wywołana pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 – w twórczości/produkcji masek nie tylko w Polsce, ale i na świecie sprawiła, że autorki postanowiły poddać analizom maski pandemiczne. Eksploracja stron internetowych pozwoliła na dotarcie do 300 różnego rodzaju masek. Rozważania koncentrują się wokół dwóch, ważnych i jednocześnie ściśle ze sobą powiązanych, kategorii: maski i twarzy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania: (1) W jaki sposób pandemia odmieniła postrzeganie twarzy?; (2) Jakie funkcje pełni obecna maska pandemiczna w kontekście funkcji przypisywanych dotychczas maskom tradycyjnym, rytualnym? Okazało się, że obok podstawowej funkcji ochronnej maski poddawane analizom pełnią szereg innych funkcji, takich jak np.: prestiżowe, estetyczne, identyfikacyjne, ekspresywne, impresywne, ludyczne, dydaktyczne/edukacyjne i protestacyjne. Pozwoliło to autorkom na konstatację, że maska jest nie tylko przedmiotem/artefaktem, ale również istotą ludzką, a także rodzajem dokumentu wizualnego, który charakteryzuje podmiot ją noszący.