INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Dorota Filar
Tytuł „Cykl życia” terminu a dynamika poznania naukowego. Szkic o kognitywnych aspektach rozwoju terminologii na przykładzie terminu konotacja
Słowa kluczowe terminologia, językoznawstwo kognitywne, konotacja semantyczna
Strony 303-321
Pełny tekst
Tom 34

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja stanowiska tych badaczy, którzy proponują kognitywne spojrzenie na terminologię, a nawet mówią o związanym z badaniami nad terminologią „zwrocie kognitywnym”. Wybrane tezy kognitywistów weryfikuję w szkicu poświęconym konotacji – terminowi, który odegrał ciekawą i ważną rolę w polskiej lingwistyce przełomu XX i XXI wieku, stał się też tematem wielu dyskusji. Analiza rozwoju i różnych znaczeń konotacji stanowi jednocześnie podstawę refleksji na temat „cyklu życia” terminu. Tytułowa metafora sygnalizuje, że terminy nie muszą być fenomenami statycznymi. Ich dynamika, otwartość i „cykle życia” są pochodnymi zmian w myśleniu naukowym.