INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Katarzyna Nobis-Wlazło
Tytuł Kategoria ilościowości jako składowa systemu słowotwórczego (na materiale języka rosyjskiego)
Słowa kluczowe ilość, ilościowość, słowotwórstwo, system językowy
Strony 365-380
Pełny tekst
Tom 34

Streszczenie

Praca ma na celu przedstawienie kategorii ilości jako bazy strukturalnej procesów słowotwórczych oraz przejawów ilościowości jako werbalizacji znaczenia kwantytatywnego na poziomie semantyki derywacyjnej. Analizie poddano kategorię ilości w ujęciu logicznym, która uwidacznia się tam, gdzie elementy formy językowej łączą się w sposób linearny i która ma bardzo duży wpływ na procesy słowotwórcze (na przykład takie, które bazują na ilościowych procedurach dodawania oraz odejmowania). Autorka omawia realizację poprzez różne procesy słowotwórcze takich pojęć o charakterze ilościowym jak: deminutywność, augmentatywność, intensywność, gradualność, zbiorowość, relacja (stosunek jakościowy), stosunek ilościowy, duratywność, frekwentatywność, punktowość, porządek.