INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Autor Adrianna Seniów
Tytuł Obraz doświadczeń emigracyjnych we wspomnieniach Polonii argentyńskiej
Słowa kluczowe językowy obraz świata, wartościowanie w języku, emigracja, Polonia argentyńska
Strony 383-400
Pełny tekst
Tom 34

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza wypowiedzi polskich emigrantów i ich potomków, którzy w latach trzydziestych dwudziestego wieku na stałe osiedli w argentyńskiej prowincji Misiones. Podstawę materiałową stanowią nagrania zgromadzone przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią w ramach Archiwum Historii Mówionej oraz wywiady przeprowadzone przez autorkę z przedstawicielami Polonii argentyńskiej w sierpniu 2019 roku. W rozważaniach podjęto próbę odpowiedzi na pytania, jakie kręgi tematyczne są obecne w analizowanych wspomnieniach, czy na ich podstawie można zrekonstruować obraz doświadczenia emigracyjnego wspólny dla wszystkich osadników oraz określić świat wyznawanych przez nich wartości. Wykorzystano koncepcję językowego obrazu świata, co pozwoliło na pogłębioną charakterystykę społeczności polonijnej.