INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Kieleckie Studia Filologiczne

Tom. 5

Rok wydania:
Liczba stron:
Format: b5
ISSN: 0208-5976
Oprawa: broszurowa

 

Artykuły i rozprawy

Maria Garbaczowa, Wacław Urban
Vrančić o zamku w Ogrodzieńcu
Krystyna Staszewska
Problematyka imaginacji w teoriach poetyckich drugiej połowy XVIII wieku
Beata Klimer
Nadnarodowe i narodowe motywy w norwidowskiej wersji zabawy
Jan Pacławski
Utwory fabularne Ksawerego Pruszyńskiego na tle teorii literatury pięknej i literatury faktu
Małgorzata Puźniak
Powieści i nowele Wandy Miłaszewskiej
Małgorzata Mochoń
Motyw polski w twórczości Luise Rinser
Marek Kątny
Tematyka lotnicza w twórczości Marii Kann
Janusz Detka
Literatura a światopogląd – przegląd wybranych stanowisk badawczych
Czesław Bartula
Jan Baudouin de Courtenay jako slawista (w 60. rocznicę śmierci uczonego)
Danuta Kopertowska
Nazwy ulic w miastach województwa kieleckiego
Marzena Marczewska
Przezwiska uczniów (klasyfikacja i wnioski językowe)
Elżbieta Michow
Zasoby leksykalne języka bułgarskiego. Wyrazy obcego pochodzenia w języku bułgarskim
Marek Ruszkowski
Statystyczna struktura rzeczowników, przymiotników, czasowników i przysłówków we współczesnej prozie polskiej (na wybranych przykładach)
Marek Ruszkowski
Badania stylistyczno-składniowe. Problemy metodologiczne
Henryka Kaczorowska
Orzeczenie w praktyce dydaktycznej i w praktyce językowej uczniów
Józefa Maciołek
Nauczanie języków obcych w liceach ogólnokształcących – rozszerzony program języka niemieckiego (wstępne wyniki badań)
;