INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Studia filologiczne

Tom. 31

Rok wydania: 2018
Liczba stron: 260
Format: b5
ISSN: 2300-5459
Oprawa: broszurowa

 

Artykuły i rozprawy

Michał Baran
Czas wielkiej zmiany. Literatura „straconego pokolenia”
Marta Bolińska
Oferta i możliwości kulturotwórcze bibliotek XXI wieku
Joanna Dulewicz
Bajkoterapia wsparciem dla dzieci hospitalizowanych
Adrianna Jakóbczyk
Hierarchia etniczna w „Kronice wypadków miłosnych”. Nowe odczytanie powieści Tadeusza Konwickiego
Justyna Kasperek
Światy wewnątrz nas – o poemacie „Blue Pueblo” Grzegorza Wróblewskiego
Krystyna Kozieł
Biblioteka a osobisty rozwój jednostki na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Maria Krauz
Wartość dedykacji, wartości w dedykacjach. Kształt językowy dedykacji rękopiśmiennych w zbiorach specjalnych bibliotek
Maja Moskwa
Przestrzenie marzeń i miejsca destrukcji w „Tragedii Amerykańskiej” Teodora Dreisera i w powieści Jacka Londona „Martin Eden”
Agnieszka Pobratyn
Współczesna biblioteka jako przestrzeń spotkań i promocji kultury na przykładzie działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza i Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
Piotr Rosiński
Galeria sztuki w Bibliotece UJK
Piotr Rubacha
Biblioteka jako czynnik kulturotwórczy w utworach Zdzisława Antolskiego
Agata Szczepanek
Zgubne nawyki bohaterów literatury kryminalnej – detektywi a używki
Katarzyna Świercz
Biblioteka „Guliwera”, czyli o społecznym oddziaływaniu czasopisma o książce dla dziecka
Łukasz Zabielski
Zygmunt Gloger jako bibliotekarz. Wokół idei powstania „Biblioteczki Ludowej”
Przemysław Znojek
Ekranizacja „Śmierci pięknych saren” Oty Pavla w reżyserii Karela Kachyňy

Varia

Michał Baran
Ziemowita Szczerka rozprawianie się z polskością
Kinga Cieniak
Autobiografizm w utworze Idy „Fink Podróż”
Martyna Wrońska
Małe eseje. Jan Darowski

Opinie Recenzje Noty

Krystyna Kozieł
Księga Jubileuszowa Stanisława Rogali
Piotr Rubacha
Wielkie dni małego Ponidzia
;