INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Studia filologiczne

Tom. 30

Rok wydania: 2017
Liczba stron: 316
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Artykuły i rozprawy

Sara Akram
Wyznaczniki gatunkowe komentarza internetowego
Małgorzata Broszko
Jak dzyndzyk z nici w kłębek ułożonych stał się nazwą męskiego członka – analiza historycznojęzykowa wybranych nazw narządów płciowych w polszczyźnie
Weronika Dulęba
Jaką wartość mają ciała zwierząt? Relacje międzygatunkowe w twórczości Marii Sadowskiej
Ewa Goczał
Adam Kadmon: pierwocina ciał, porcelana dusz. O jednej figurze kabalistycznej w wybranych poezjach somatycznych (Wat – Ficowski – Matywiecki)
Ewa Górecka
Pomiędzy rytmem a chaosem. O ciele w poezji Anny Frajlich
Michal Habaj
Der Wandel des griechischen Körperideals im alten Griechenland von Homer bis Alexander am Beispiel schriftlicher Quellen
Agnieszka Janiec-Nyitrai
Ciało jaki pretekst. Wybrane zagadnienia związane z cielesnością w prozie Milana Kundery
Joanna Kogut
Ciało malowane – piękno jako twór konsumpcyjny
Radosław Kubus
„Ciało jako medykament”. Wybrane przykłady części ciała ludzkiego i jego pochodnych mające zastosowanie w nowożytnej farmacji i medycynie
Elżbieta Mazur
„Upieszczanie ciała na śmierci skuteczność” – cielesność w poezji Anny Kamieńskiej
Elżbieta Mikiciuk
„Święta anoreksja” i grzeszna seksualność? O ciele, nagości i erosie w malarstwie ikonowym
Maria Wichowa
„Omnis caro faenum” (Iz 40,6). Refleksje o nędznej kondycji człowieka cielesnego w literaturze polskiego baroku

Varia

Paulina Drozdowska
W stronę performansu – inscenizacja „Samotności pól bawełnianych” Bernarda-Marie Koltèsa według Radosława Rychcika
Halina Gałda
Ciało jako narzędzie pracy sportowca i obiekt zainteresowania mediów
Karolina Gregorczyk
Tadeusz Różewicz – inspiracje Czechowowskie
Karolina Kotowska
The wit in ‘the grocer of despair’ – M. Zembaty’s melic and poetic translation of L. Cohen’s songs

Opinie Recenzje Noty

Katarzyna Jasińska
Non scholae, sed vitae discimus – Magia liter. W sieci szyfrodeduktogramów podręcznikiem logicznego myślenia
Bożena Olszewska
Wyobraźnia bez granic, czyli co nowego w literaturze włoskiej
Piotr Rubacha
O kieleckiej cyganerii słów kilka…
;