INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Studia Filologiczne UJK

Philological Studies

ISSN 2300-5459 e-ISSN 2450-0380

 

Zaloguj

 

Studia filologiczne

Tom. 27

Rok wydania: 2014
Liczba stron: 252
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Artykuły i rozprawy

Walery Pisarek
Symbol, WIZERUNEK, narracja – trzy poziomy perswazji
Bożena Sieradzka-Baziur
Dialog kreujący. Komunikacja autora pakietu edukacyjnego z użytkownikiem
Magdalena Hawrysz
Idealizacja i mitologizacja jako sposób komunikowania o przeszłości w szesnastowiecznym dziejopisarstwie
Sebastian Żurowski
Bez focha o fochach – foch i fochy jako nazwy werbalnych i niewerbalnych zachowań komunikacyjnych. Szkic leksykologiczny
Marta Gaweł
Elementy procesu komunikacji w videotutorialach internetowych
Katarzyna Wasilewska
Status terminologiczny specjalistycznych jednostek leksykalnych w języku ogólnym i języku literatury fantastycznonaukowej
Agnieszka Rosińska-Mamej
Realizacje tekstowe prośby jako przejaw kompetencji komunikacyjnej młodzieży
Katarzyna Kozior-Baran
Perswazja w manifestacji przeciwko ubojowi rytualnemu
Joanna Senderska
Słownictwo kosmetyczne w blogosferze (na podstawie wypowiedzi na temat pielęgnacji włosów)
Ewelina Stachura
Milczenie jako swoista forma aktu ewangelizacji w noweli Melville’a
Magdalena Hądzlik-Dudka
Wulgaryzmy a przekleństwa w kontekście przemian w komunikacji językowej
Andrzej Kominek
Mówi się trudno… O rodzajach kompetencji językowej (i komunikacyjnej) osób z autyzmem
Marta Bolińska
Wspomaganie i usprawnianie w praktyce pedagogicznej i logopedycznej (przegląd metod i form pracy z dziećmi ze SPE)
Agnieszka Masny
Wartość stylistyczna kategorii morfologicznych we wpisach publikowanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach w nk.pl (dawniej: Nasza-klasa.pl)
Anna Warych-Czajka
My piosenkę chcemy mieć! Piosenka jako forma rozrywki intelektualnej w procesie komunikacji artystycznej – na przykładzie twórczości Agnieszki Osieckiej
Marek Ruszkowski
Języki Ameryki Południowej i status portugalskiego – przyczynek do geografii języków świata
Ewa Boksa
W świecie dźwięków mowy

Opinie Recenzje Noty

Agnieszka Rosińska-Mamej
Z historii… konstrukcji względnych w polszczyźnie
Joanna Senderska
W drodze do dojrzałej komunikacji
Alicja Gałczyńska
Polonista na tropach pasji
Agnieszka Dolecka
Uroki autystycznych umysłów
Agnieszka Rosińska-Mamej
Grzeczność nie jest nauką łatwą
Agnieszka Rosińska-Mamej
O barierach w komunikacji
;